Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského

Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského

Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského

 

Autor

 Tereza Vacínová

Rok vydání  2009
Studijni obor  VD
Počet stran  240 s.
Cena  230,- Kč

ISBN

 978-80-86723-74-7

 

 

 

 

 

 

 

Studijní text „Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského“ analyzuje vývoj pedagogické teorie a praxe. Uvádí studenty do problematiky výchovy a vzdělávání v antických starověkých státech, charakterizuje proměnu středověkého způsobu myšlení, které ovlivnilo celkovou koncepci evropské vzdělanosti na dlouhá staletí. V souvislosti s vývojem společnosti publikace popisuje návrat renesance a humanismu k původním antickým ideálům. Současně se také věnuje období reformace a protireformace. Závěrečná část přináší rozbor pedagogického odkazu muže, jehož dílo stojí na přelomu epoch středověku a novověku, významného reformátora Jana Amose Komenského.

 

Jednotlivé kapitoly hodnotí přínos významných osobností, které se zasloužily o rozvoj výchovy, školy a pedagogiky a zanechaly na tomto poli dědictví, jež by nemělo být zapomenuto. Součástí textu jsou přílohy obsahující časovou přímku a srovnávací tabulky českých a světových dějin v souvislosti s vývojem pedagogické teorie. Každé sledované období je navíc přehledně zpracováno ve formě mentální mapy.

 

Publikace je určena nejen studentům pedagogických a dalších společenskovědních oborů, ale i širší veřejnosti, neboť poukazuje na vývoj vzdělanosti, která dala základ celé evropské společnosti.