Ekonomická kriminalita a management

 

Ekonomická kriminalita a management

Autor

Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

Rok vydání 2011
ISBN 978-80-7452-005-1
Počet stran 352
Cena 260 Kč

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc. ve své minulé a současné pedagogické a vědecké činnosti se zabývá problematikou managementu, adaptací a modelováním v podmínkách neurčitosti a vztahem managementu s ekonomickou kriminalitou. K těmto otázkám publikoval přes 175 vědeckých prací (včetně 7 monografií) a je autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení. Zpracoval řadu učebních materiálů a několik učebnic. Velký počet prací, zejména v oblasti managementu, adaptivních a učících se systémů, publikoval v zahraničí.

Je soudním znalcem v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. V minulosti se věnoval organizaci a výuce v řadě kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je prezidentem České komory správců majetku. Podílel se na řešení inovací v rámci Akademie věd ČR. Je členem Rady expertů České manažerské asociace.Ekonomická kriminalita a organizovaný zločin již dávno překročily hranice jednotlivých států. Aktuálnost zpracované problematiky potvrzují přijaté mezinárodní úmluvy v této oblasti a zcela nový trestní zákoník platný v ČR od 1.1.2010. Cílem publikace zkušeného autora je usnadnit orientaci v závažné problematice ekonomické kriminality. Jde o pohled z hlediska teorie a praxe managementu a to jak k úrovni podniku, tak i veřejné správy.

Publikace přináší zcela nový metodický přístup k ekonomické kriminalitě a managementu. To odkrývá nestandardní pohledy na tak závažnou problematiku a ve zpracované struktuře zvyšuje její význam. Pro studijní obor management bude významným vkladem do jeho dalšího rozvoje. Bude vhodná pro studenty jak bakalářského, tak i magisterského studia (v prezenční i kombinované formě). Může být podnětná i pro širší podnikatelskou sféru, protože problematika ekonomické kriminality je ve společnosti velmi živá a často diskutovaná.