Etika a logika v komunikaci

Etika a logika v komunikaci

 

Autor

 Olga Nytrová,

 Marcela Pikálková

Rok vydání  2007
Studijni obor  SP, VD
Počet stran   340 s.
Cena  270,- K

Poznámka

 první vydání
ISBN  978-80-86723-45-7

 

 

 

 

 

 

 

Tato publikace, je projektem společného učebního textu oborů etiky a logiky pro studium komunikace.

 

Etika a logika (stejně jako i rétorika a komunikace vůbec) vzešly ze společného zdroje – z filosofie. Ostatně řecké slovo logos znamená jak slovo, tak myšlenku či ducha. Už podle Aristotela jsou základními principy jakékoli řeči nebo projevu ethos – mravní zásady, pathos – schopnost působit na city lidí a logos – moudrost, logické uspořádání myšlenek.

 

A tak postupně vznikal projekt učebnicového textu, který vychází z antických filosofických tradic a současně si klade za cíl formovat moderními interaktivními technikami kritické a samostatné myšlení posluchačů a vést je k sebepoznání a sebeutváření, k péči o duši a precizování vlastní hierarchie hodnot. Přesah z jednoho oboru do druhého bývá nečekaně plodný. Na pomezí několika oborů vyvstanou souvislosti lépe, než když stojí každá z vyučovaných disciplin osamoceně. A protože k hlavním výukovým oborům kateder Sociální a masové komunikace i Speciální pedagogiky UJAK patří komunikace, je jedině žádoucí, aby naše profesní sféry spolu komunikovaly – tedy vedly inspirativní dialog.