Evropská veřejná správa

 

Autor

Kolektiv autorů

Rok vydání 2015
ISBN 978-80-7452-110-2
Počet stran 544
Cena 440,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

 

 

Zejména studentům, ale i široké odborné veřejnosti, je předkládána publikace „Evropská veřejná správa”. Jejím studiem čtenář získá orientaci v oblasti evropského správního práva, pochopí vliv nadnárodních organizací na formování veřejné správy
v Evropě, stejně tak si uvědomí rozdíly ve výkonu veřejné správy v jednotlivých evropských státech.

V úvodní části publikace seznamuje s principy fungování Evropské unie a Rady Evropy, tedy významných institucí nejvýrazněji ovlivňující podobu veřejné správy na evropském kontinentě. Dále podrobně pojednává o koncepcích uplatňovaných při řízení veřejné správy, kdy největší pozornost je věnována koncepci dobré správy, kterou lze zhruba od roku 2000 považovat za hlavní myšlenkový proud, jehož vliv na praxi a teorii řízení veřejné správy je nezpochybnitelný.

V dalších kapitolách studijní publikace je pozornost věnována aspektům evropského správního práva, jako výchozího práva
v oblasti veřejné správy, problematice státní služby a postavení zaměstnanců ve veřejné správě, dále územní samosprávě
a správnímu soudnictví, a to vždy z hlediska nadnárodního, tak i vnitrostátního s upozorněním na specifika ve vybraných evropských státech.

Autoři tak využili při zpracování textu bohatý pramenný materiál vycházející z anglicky a česky psané provenience, který se stal vhodným doplňkem v oblasti komparativních právních studií nejen pro potřeby odborné veřejnosti, ale i pro zasvěcené vědecké pracovníky.

 

JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.