Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus

 

Autor doc. Ing. Štefan Danics, Ph.D., PhDr. Ladislava Tejchmanová, Ph.D.
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-7452-122-5
Počet stran 420
Cena 390,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

Pevná knižní vazba V8

 

Publikace s názvem „Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus” přibližuje uvedené pojmy, které se užívají v teorii a praktické politice velmi neujasněně a zavádějícím způsobem.

V první části odborného textu jsou tyto pojmy znovu vymezeny v rámci různých společensko-vědních oborů a naznačeny jejich vzájemné vazby, aby mohly sloužit jako teoreticko-metodologický základ. Problémy totiž nastávají, pokud tyto pojmy hodláme využít k označení postojů a antipostojů dnešních politických stran.

Druhá část publikace se tedy zaměřuje na populistické a krajně pravicové politické strany ve vybraných státech Evropské unie, neboť představují vážnou aktuální výzvu pro všechny unijní státy.  Převážně se jedná o parlamentní politické strany, některé jsou ve vládních pozicích (Finsko, neunijní Norsko, Belgie), některé podporují menšinové vlády (např. Dánsko), jiné mají vládní zkušenosti

z minulosti (Itálie, Rakousko, Slovensko), případně jsou zastoupeny v národních parlamentech a v Evropském parlamentu. Bývají často označovány jako radikální, populistické či euroskeptické subjekty či formace. Ucelený text tak poskytuje sumarizující, všeobecný přehled o této nesourodé „stranické rodině“, o stávajících pozicích a budoucích ambicích jejích členů.

V této oblasti tak publikace zaplňuje určité bílé místo, neboť v českém prostředí zatím takovýto ucelenější přehled rozmanitých stranických formací absentuje. Text má deskriptivní, faktografický charakter, aby umožnil komparovat výše uvedené stranické formace ve starých a nových unijních státech. Aktuálnost předložené publikace je umocněna nejen probíhající imigrantskou krizí, ale i probíhající krizí mainstreamových politických stran v Evropské unii.