Film a televize, filmová a televizní dramaturgie a programová skladba

Film a televize

 

Autor  Soňa Štroblová
Rok vydání  2009
Studijni obor  SMK
Počet stran  164 s.
Cena  180,- Kč
ISBN  978-80-86723-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná publikace PhDr. Soni Štroblové „Film a televize jako audio-vizuální zprostředkování světa“ a „Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba“ představuje bezpochyby velmi užitečnou pomůcku pro posluchače oboru „Sociální a masová komunikace“ i nově akreditovaných oborů „Audiovizuální komunikace a tvorba“ a „Scénická a mediální studia“. Publikace popisuje ve velké šíři formy a prostředky vizuální komunikace a uvádí tak svět současných audiovizuálních médií do širšího historického rámce i specifických kontextů.

 

Již v I. kapitole čtenářům zprostředkuje šíři kulturního terénu v jeho sociální i percepční podmíněnosti. Zevrubně popisuje vývoj fotografie, aniž čtenáře přetěžuje technickými a technologickými detaily, které by byly pro výše uvedené obory přednášené na UJAK nezáživné a především nepotřebné. Ve II., III. a IV. kapitole autorka srozumitelně objasňuje podmínky pro vznik nových forem masové audiovizuální komunikace a jejich interakci se sociálním prostředím utvářející se masové společnosti.

 

Ve značné šíři se zabývá vývojem filmové řeči a jejích vyjadřovacích prostředků a posléze zrození a rozšíření nového masového média televize, která je bezpochyby nejefektivnějším kanálem informování, formování i manipulace veřejným míněním ve druhé polovině XX. století, aniž by její význam zásadně poklesl v prvním desetiletí století XXI. S takto definovanou problematikou souvisí kapitola „Masová společnost a proměna forem sociální konstrukce světa“, která posluchačům otevírá průhled do témat, jež mají interdisciplinární význam.

 

Kapitoly o „Filmové a televizní dramaturgii a programové skladbě“ především objasňují ústřední body terénu se vší složitostí a neustálou proměnlivostí, která reflektuje vývoj vnímavosti a senzibility sociálního prostředí. Výstižné citáty, které tento text účelně prolínají i rozsáhlý seznam použité literatury, dávají posluchačům velmi dobré vodítko pro samostudium.