top
logo


Environmentální aspekty potenciálu území Tisk

 

Autor

 Petr Houška

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7452-041-9
Počet stran 80
Cena 120,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji od 17.2.2014

Studijní publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které je zajímavé jak pro širokou veřejnost, tak se dotýká i řady odborných předmětů vysokých škol specializovaných na obor Cestovní ruch.
Struktura publikace nazvaná „Environmentální aspekty potenciálu území pro cestovní ruch“ je logická a vyvážená. Za přínos předložené publikace považuji její komplexnost. Zahrnuje základní pojmy a definice z oblasti ekologie, udržitelného rozvoje cestovního ruchu či potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu. Důraz je kladen i na základní právní přepisy a koncepční dokumenty, a to jak na úrovní národní, tak i regionální či mezinárodní.
Nedílnou součástí publikace je i postižení souvislostí mezi ekonomickým rozvojem a jeho vlivem na místní společenství a kulturu či nutnost ochrany přírodního a kulturního dědictví pro další generace.
Hodnotíme-li destinaci z hlediska jejího rozvoje cestovního ruchu je velmi důležitým aspektem kvalita poskytovaných služeb. Proto za velmi pozitivní hodnotím kapitoly, které se problematice kvality věnují.

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, internet domain names. Valid XHTML and CSS.