top
logo


Filosofie Tisk

Filosofie

 
Autor
 Miroslav Sapík
Rok vydání
 2007
Studijni obor
 VD
Počet stran
 256 s.
Cena 240,- Kč
ISBN
 978-80-86723-33-4

 

 

 

 

 

 

 
Tato publikace Vám může poskytnout základní informace o dějinách filosofie a filosofii, systematickém studiu lidského myšlení. Celý text je psaný ve snaze popularizovat metodu naší interpretace výkladu a předat tak úvodní filosofické poznatky, aniž by tím utrpěla věcná správnost informací v textu. Odkazy na primární literaturu jsou uvedeny v několika málo případech, které odpovídají i samotné náročnosti studovaného textu.

 

Celý text je koncipovaný jako úvod do základů filosofie a dějin filosofie. Později budete číst i úryvky z původních filosofických textů. Ty poslouží k tomu, že je můžete porovnávat s textem psaného materiálu. Úspěšné absolvování tohoto textu je dáno hlavně tím, že studujete způsobem, který umožňuje určit si tempo studia podle obtížnosti jednotlivých kapitol studijního materiálu.

 

Základní studijní materiál obsahuje 1. textovou část, kombinovanou se studijním průvodcem a 2. praktickou část, která je tvořena testy (k několika důležitým kapitolám) s následným vyhodnocením. Testy mají po stránce obsahové obecnou povahu.

 

Doporučení pro Vás: po přečtení každé kapitoly se pokuste úspěšně vyplnit test, pokud test ke konkrétní kapitole není, je v části za kapitolou příslušného textu celá řada jiných úkolů, které byste měli vyřešit. Kontrolní otázky za kapitolou jsou rozšířené o samostatné úkoly, které vyžadují studium primární a doporučené literatury v příslušné kapitole. Soubor testových otázek v upravené podobě je na konci celého textu. Tyto úkoly postačí k prověření získaných vědomostí na základě této formy studia. Celý text uzavírá slovníček vybraných filosofů a pojmů, které jsou použité v textu studijního materiálu.

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, internet domain names. Valid XHTML and CSS.