Řízení lidských zdrojů

 

Autor Michaela Tureckiová
Rok vydání 2009
ISBN 978-80-86723-80-8
Počet stran 128
Cena 160 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná publikace PhDr. Michaely Tureckiové, CSc. „Rozvoj a řízení lidských zdrojů“ je přehledně a funkčně strukturována do dvou částí. Autorka v nich popisuje a analyzuje koncept řízení lidských zdrojů nejen jako vývojovou fázi oboru personalistika, ale také jako aplikační oblast disciplíny rozvoj lidských zdrojů, významnou dimenzi andragogiky a jeden z prostředků naplňování cílů této vědecké disciplíny.

 

V textu jsou rovněž interpretována východiska personální práce v nejvýznamnějších teoriích organizace a řízení. Tím je názorně doložena vazba mezi obory andragogika, personalistika a teorie organizace a řízení a rovněž praxí potvrzovaný pozitivní vliv aplikace modelu rozvoje lidských zdrojů na efektivitu fungování organizací i rozvoj adaptivní kapacity jejich členů.

 

Lidé mohou – a v koncepci řízení lidských zdrojů mají být – považováni za zdroj znalostí, inovací a transformace organizací. V takovém případě je oprávněné hovořit o nich také jako o lidském kapitálu organizace, o nositelích způsobilostí a specifického „know-how“.

 

Autorka, která se dlouhodobě a systematicky věnuje oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů jak teoreticky, tak aplikačně a výzkumně, klade důraz na analýzu makrosociální úrovně a zejména na vytváření podmínek pro celoživotní učení a pro učení v nejrůznějších životních situacích, na mikroúrovni pak na podněcování rozvojových potřeb a vlastní aktivitu jednotlivců v seberozvoji a ve vytváření „znalostních sítí“ také s dalšími členy různých sociálních skupin.

 

Publikace je významným počinem na transdisciplinárním poli pedagogiky a andragogiky a zaplňuje výraznou mezeru na českém knižním trhu.