Kapitoly z psychologie učení a výchovy (2. vyd.)

Kapitoly z psychologie uční a výchovy

 

Autor

 

 Vacínová M.,

Langová M. a kol.

Rok vydání  2007
Studijni obor  VD
Počet stran   140 s.
Cena  170,- Kč
Poznámka  druhé vydání

ISBN

 

 978-80-86723-42-6

 

Učební text Kapitoly psychologie učení a výchovy je určen všem, kdo ve své práci přicházejí do styku s druhými lidmi, kdo je řídí a spolupodílejí se na jejich pozitivním vývoji. Učení a vzdělávání jako celoživotní proces se netýká pouze žáků, studentů a jejich vyučujících. Každý z nás v jakékoliv sociální roli může stimulovat druhé lidi k rozvoji jejich osobnosti, k získání nových poznatků a osvojování nových dovedností včetně dovedností sociálních a každý z nás může být v roli učícího se – tedy je vlastně žákem.

 

V sociální pozici rodiče, vychovatele, učitele, sociální pracovníka, vedoucího pracovníka, manažera, trenéra a dalších, působíme na druhé jako vzor k napodobení. Podněcujeme je k učení a sebevzdělávání a v mnoha případech vytváříme pro jejich učení vhodné podmínky a svým způsobem jej řídíme, nebo se na jeho řízení více či méně podílíme. Lze proto říci, že jsme v těchto situacích pedagogy v nejširším slova smyslu. Používáme-li v textu pojem pedagog a žák, je to v tomto smyslu. Ti, na jejichž učení působíme, jsou pak učícími se.

 

Protože bezděčně i záměrně ovlivňujeme učení a vzdělávání druhých lidí, měli bychom se seznámit se základními psychologickými poznatky procesu učení včetně učení sociálního a s mechanismy jeho ovlivňování. V tom se vám bude snažit předložený text pomoci.