Kapitoly z výchovného poradenství

 

Kapitoly z výchovného poradenství

Autor Olga Opekarová
Rok vydání 2007
Studijni obor SP
Počet stran 64 s.
Cena 80,- Kč
ISBN 978-80-86723-35-8

Vyprodáno

 

Jedním z nejčastěji diskutovaných aspektů transformací v českém školském systému je například co nejširší integrace žáků se značnou variabilitou nároků na péči při výchově a vzdělávání do běžného vzdělávacího systému, dále zavádění širší nabídky různých způsobů klasifikace a hodnocení žáků ve škole, zavádění alterna-tivních způsobů vzdělávání a výchovy, a respektování mnoha dalších požadavků, které přesahují kompetence jednotlivce. Ve všech výchovných a vzdělávacích insti-tucích je díky tomu nevyhnutelná souhra a spolupráce mnoha odborníků, participu-jících na stejném úkolu.

 

Stále je velmi aktuální požadavek systematické práce na rozvoji nejrůznějších způsobů takové úrovně kvalifikované školní poradenské péče, která by posilovala důvěru jednotlivých žáků i jejich rodičů, a taktéž pedagogických pracovníků škol v užitečnost těchto služeb. A to jak radou, tak konkrétní pomocí v klíčových mo-mentech v životě dítěte, připravujícího se na šťastný život v dospělosti.