Management lidského faktoru

 

Autor

prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

Rok vydání 2013
ISBN 978-80-7452-038-9
Počet stran 336
Cena 260,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji od 2.12.2013

Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc. ve své minulé a současné pedagogické a vědecké činnosti se zabývá problematikou managementu, učícími se organizacemi, adaptací a modelováním v podmínkách neurčitosti. K těmto otázkám publikoval přes 180 vědeckých prací (včetně 8 monografií) a je autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení. Zpracoval řadu učebních materiálů a několik učebnic. Velký počet prací, zejména v oblasti managementu, adaptivních a učících se systémů, publikoval v zahraničí.

Je soudním znalcem v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. V minulosti se věnoval organizaci a výuce v řadě kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je prezidentem České komory správců majetku. Podílel se na řešení inovací v  rámci Akademie věd ČR. Je členem Rady expertů České manažerské asociace.

Problematika managementu lidského faktoru nabývá stále na větší aktuálnosti. Proto si publikace zkušeného autora vyžádala zcela nový pohled při naplňování manažerských funkcí a dodržování pravidel managementu.

Management lidského faktoru se dotýká všech soukromých i veřejných institucí, žádná moderní společnost se bez něho neobejde. Zahrnuje management lidských zdrojů, management lidského kapitálu a personální management v integrované podobě. Vyplňuje místa, kde lidský faktor často selhává. Usnadňuje strategickou orientaci v závažné problematice managementu lidského faktoru.

Publikace je koncipována jako otevřený systém, který se může doplňovat o vlastní zkušenosti a poznatky. Může podnítit k zamyšlení nad zdokonalováním práce v oblasti managementu lidského faktoru. Bude jistě pomocníkem pro manažery a studenty příslušného oboru, ale i pro širší podnikatelskou sféru.