Marketing a management cestovního ruchu

 

Autor

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D. (ed.)

Rok vydání 2015
ISBN 978-80-7452-109-6
Počet stran 236
Cena 230,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

 

 

Publikace „Marketing a management cestovního ruchu na národní a regionální úrovni” se věnuje velmi aktuálním tématům a je logicky rozdělena do čtyř základních částí.
První část Kvalita ve službách cestovního ruchu komplexním způsobem mapuje důležitost kvality v cestovním ruchu, a to nejen na národní a regionální úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. Vhodně je tato část publikace doplněna i o problematiku lázeňského cestovního ruchu, který je velmi významnou součástí cestovního ruchu České republiky.
Druhá část Marketing a management v cestovním ruchu, měření vlivů cestovního ruchu v destinaci obsahuje kromě teoretického zázemí i šetření provedené v období ledna 2014, které bylo zaměřeno nejen na charakteristiky z hlediska cestovního ruchu, ale také na využívání a hodnocení marketingové komunikace právě v souvislosti s cestováním.
Právní problematika ve vztahu k cestovnímu ruchu je logicky součástí třetí části publikace Cestovní ruch jako průřezové odvětví. Přestože jsou legislativní podmínky komplikovaným problémem a v současné době procházejí řadou změn, autoři se s tím velmi dobře vypořádali. Stejně tak je tato část publikace vhodně doplněna o problematiku bezpečnostní situace a zdůraznění zmírnění chudoby, která je důležitou otázkou pro mnoho rozvojových zemí v rámci subsaharské Afriky.
Velmi pozitivně hodnotím čtvrtou část publikace, která obsahuje výstupy studentské grantové soutěže. Řešitelé projektu se adekvátním způsobem zhostili cílů, které si vytyčily, jedná se zejména o analýzu poptávky a nabídky turistického regionu Střední Čechy a zhodnocení destinačního managementu v regionu. Kladně hodnotím provedená dotazníková šetření ve vztahu k poptávce, jejichž účelem bylo zmapovat návštěvnost v turistických oblastech Střední Čechy – západ, Střední Čechy – jih a Střední Čechy – severovýchod – Polabí, zaměřit se na skladbu návštěvníků, způsob trávení volného času, spokojenost návštěvníků s nabídkou cestovního ruchu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit. Dotazníková šetření ve vztahu k řízení cestovního ruchu v turistickém regionu byla zaměřena mj. na zjištění názorů na vznik a fungování turistické organizace v regionu.
Publikaci tak lze jednoznačně doporučit nejen studentům oboru cestovní ruch, pro které představuje dobrý základ pro další specializaci, ale i veřejnosti, která si může prostřednictvím tohoto textu ověřit své znalosti z oblasti marketingu a managementu cestovního ruchu a rozšířit si je, případně může o tomto tématu získat klíčové informace. Práci lze označit jako unikátní materiál pro čtenářskou veřejnost i odborníky v cestovním ruchu, a to jak vzhledem k rozsahu, tak i k hloubce provedené analýzy a hodnocení.

prof. Ing. Božena Plchová, CSc.
Katedra mezinárodního obchodu
Vysoká škola ekonomická v Praze