Marketing

 

Autor

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

Rok vydání 2015
ISBN 978-80-7452-117-1
Počet stran 286
Cena 290,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

 

 

Problematika marketingu je ve světě i v ČR široce akcentovaná a prezentovaná. Mezi nejznámější světové odborníky patří Philip Kotler, jehož objemné publikace v překladu vyšly v ČR. Z českých odborníků je to profesor Gustav Tomek, který nedávno obdržel titul Český marketér roku 2014.
Publikace Marketing s podtitulem Přístup k marketingovému řízení nabízí vstup do problematiky marketingu, ukazuje jeho provázanost s managementem v organizaci a význam marketingového výzkumu. Marketingovým řízením se zabývá z procesního hlediska, zdůrazňuje přístup ke strategickému marketingovému řízení a strategická východiska. Řeší otázky marketingového prostředí, uvádí vybrané metody marketingové situační analýzy a analýzu spotřebních trhů. Publikace provází cíleným marketingem zahrnujícím segmentaci, targeting a positioning, pozornost je věnována značce a její hodnotě. Pojednává jednotlivé nástroje marketingového mixu s důrazem na integrovanou marketingovou komunikaci a nové trendy v ní. Závěrečná část zahrnuje implementaci marketingu a jeho kontrolu, nastíněny jsou trendy v přístupu k marketingovému řízení a příležitosti pro jeho budoucnost.
Marketing je v publikaci rozebírán z taktického i strategického hlediska, obsahuje moderní a aktuální poznatky včetně řady příkladů a užitečných kontrolních seznamů.

prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.