Stříbrná medaile UJAK k promoci Mgr. 37 mm proof

 

Autorem je Irena Hradecká, Dis.

Původ titulu magistr je latinský, slovo označovalo mistra či učitele, ve středověku pak univerzitního pedagoga. Nyní označuje absolventa humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních a teologických oborů. Za touto prostou definicí se však skrývá notná dávka odhodlání, několik let usilovného studia a mnoho bezesných nocí. Mgr. je nejen akademický titul, je to zasloužená odměna za silnou víru ve vzdělání. České mincovně se dostalo výjimečné pocty – připravila titulární medaile pro Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze, jimiž můžete netradičně a hodnotně vyjádřit svá blahopřání čerstvým magistrům.

Návrhu medaile z ryzího stříbra se ujala zkušená medailérka Irena Hradecká, Dis. Svou decentní grafikou vyjádřila smysl studijního úsilí, které otevírá absolventům celý svět. Reverz nese portrét Jana Amose Komenského, nejsilnějšího lidského symbolu vzdělanosti v dějinách nejen českých, ale bez nadsázky i světových. Portrét osobnosti, která ani po tolika letech nepřestává inspirovat svými myšlenkami patřícími k našim národním pokladům.

Univerzita Jana Amose Komenského se pyšní titulem první soukromé vysoké školy v České republice, jíž se podařilo získat statut univerzity. Je zaměřena na společenskovědní disciplíny, v jejichž rámci nabízí skutečně široký okruh oborů. Mezi stěžejní programy patří Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia, Audiovizuální komunikace a tvorba a Scénická a mediální studia. Na stále větší oblibě získávají také později zařazené obory Pojišťovnictví a Bezpečnostní studia.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. vznikla původně jako Vysoká škola Jana Amose Komenského, s.r.o. v roce 2001 na základě státního souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. Deset let existence uznávaného vzdělávacího ústavu přineslo tisíce spokojených studentů a úspěšných a žádaných absolventů. Není tedy divu, že se Univerzita Jana Amose Komenského stala největší soukromou vysokou školou v naší zemi.

Medaile UJAK k promoci Mgr. odráží v mimořádném lesku ryzího stříbra všechny pocity, které nedokážete formulovat slovy. Nezměrné gratulace, podporu a především přání úspěšného života, do něhož nový magistr právě vstupuje.

 

medaile4 Materiál: Stříbro
Váha: 31,1 g
Ryzost: 999 / 1000
Průměr: 37 mm
Provedení: Proof
Hrana: Hladká
Autor averzu: Irena Hradecká, DiS.
Autor reverzu: Irena Hradecká, DiS.
Číslo: 60893-711
Datum emise: Červen 2014
Balení: Modrá kožená etue
Číslovaná emise: Ne
Certifikát: Ano
Balení kapsle: Ano

Cena včetně DPH

2 000,-