Mezinárodní cestovní ruch

 

Autor

 Iveta Hamarneh

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7452-040-2
Počet stran 128
Cena 160,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji od 4.2.2014

Publikace se zabývá v současné době velmi aktuálním tématem, s jehož zpracováním se můžeme setkat v řadě podob na různé úrovni, je tak těžké přijít buď s něčím novým, nebo s pojetím, které by zaujalo a současně bylo informačně hodnotné. To se však autorce podařilo. Z rozsáhlého tématu se jí povedlo vybrat klíčové kapitoly pro pochopení problematiky tak, že celek je velmi konzistentní; rovněž obsah jednotlivých vybraných kapitol je na dostatečné úrovni, když dobře vyvažuje poměr mezi přílišnou hloubkou výkladu a srozumitelností. Vedle jednoznačně atraktivních kapitol z oblasti geografie se zabývá také organizacemi a otázkami statistického zjišťování, velmi vhodné je rovněž zmínění aktuálních problémů a vlivu cestovního ruchu na společnost. Publikace je vybavena rovněž bohatým souhrnem literatury.
Dílo tak lze jednoznačně doporučit nejen studentům oboru cestovní ruch, pro které představuje dobrý základ pro další specializaci, ale i veřejnosti, která si může pro-střednictvím tohoto textu a na podkladě kontrolních otázek ověřit své znalosti z oblasti mezinárodního cestovního ruchu a rozšířit si je, případně může o tomto tématu získat všechny klíčové informace.