Penitenciaristika

 

Autor

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Rok vydání 2017
ISBN 978-80-7452-131-7
Počet stran 384
Cena 330,-Kč

 

 

 

 

 

 

Právě v prodeji

První vydání

Pevná knižní vazba V8

 

Publikace doc. PhDr. Miloslava Jůzla, Ph.D. „Penitenciaristika jako věda žalářní” je vítaným, ojedinělým a svým způsobem převratným dílem.  Zatímco řada publikací z oblasti penologie je věnována spíše právnickým, filosofickým, etickým, pedagogickým a kriminologickým aspektům trestu odnětí svobody, jen malá skupina odborníků se důsledně, sice kriticky, ale vyváženě, věnuje vzniku a vývoji výkonu trestu odnětí svobody i trestů alternativních.

Nemá smysl tyto odborníky vyjmenovávat, to učinil autor již ve svém textu. V čem je výše konstatovaná převratnost a jedinečnost autorova textu? V neobyčejné schopnosti autora provázat historické, filosofické, pedagogické a etické principy tohoto vývoje, provázeného těžkými omyly s často tragickými následky, ale i pokrokem, bojem s „větrnými mlýny“ a neustálým hledáním úspěšného návratu člověka po vykonaném trestu do občanského života. To je velký a vznešený cíl a bez poznání historie, která je nedílnou součástí teorie každé vědy, lze se k tomuto cíli jen velmi obtížně přibližovat.

Podobně ojedinělým počinem je i ta část práce, která se zabývá penitenciární pedagogikou. Miloslav Jůzl zde koncipuje základy této vědy v jejím moderním a multidisciplinárním pojetí. Hledá a definuje sémantické významy pojmů v oblasti penologické a penitenciární problematiky. Zřejmě bychom velmi těžko hledali v penologické literatuře takto ucelený penitenciárně-pedagogický text.

Mnozí lidé neznalí penitenciární problematiky (laická veřejnost), ale i ti, kteří se jako znalí sice tváří, ale jejich postoje jsou plné nepřesností a předsudků, považují penologické (penitenciární) vědy za jakési temné mystérium. Miloslav Jůzl svým pověstným laskavým nadhledem představuje tyto opomíjené a marginalizované vědy jako nedílnou součást života společnosti.  V tom spatřuji nadčasovou hodnotu tohoto textu. Z těchto důvodů má publikace Miloslava Jůzla velkou vědeckou a pedagogickou hodnotu.

 

PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Akademie vězeňské služby