Přírodní vědy

 

Autor

RNDr. Pavel Laně

Rok vydání 2015
ISBN 978-80-7452-114-0
Počet stran 88
Cena 130,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

 

 

Studijní text „Základy přírodních věd” zahrnuje vstupní pojmy do problematiky přírodních věd a zabývá se obecnou charakteristikou živých soustav, morfologií a fyziologií rostlin, živočichů a člověka. Součástí obsahu jsou i základy ekologie. Studující tak bude schopen po úspěšném absolvování předmětu:
porozumět základním pojmům přírodních věd,
charakterizovat živé soustavy,
chápat stavbu a základní děje v živých organismech,
vysvětlit tyto děje a zákonitosti vztahů mezi populacemi v přírodě (základy ekologie).
Úkoly, které jsou součástí jednotlivých kapitol, mají pomoci hledat souvislosti a být návodem, jak postupovat při samostudiu.
V každé kapitole jsou vyjmenována klíčová slova a uvedeny kontrolní otázky, které usnadňují základní orientaci v dané problematice.