Politologie

Politologie

 

Autor  Lukáš Novotný
Rok vydání  2008
Studijni obor  SMK, EHS, VD
Počet stran  166 s.
Cena  180,- Kč (1. vydání – vyprodáno)
ISBN  978-80-86723-64-8

 

 

 

 

 

 

 

Předložený text představuje ucelený výklad obsahu, smyslu a významu discipliny politologie vřazené do kontextu ostatních společenských věd. Zejména je třeba ocenit logickou a přehlednou výstavbu textu, jakož i jeho srozumitelnost z hlediska možností laického zájemce a studenta. Uvedené členění dále podtrhuje využití výkladových boxů, kam jsou zařazeny některé klíčové dílčí pojmy a problémy.

 

Jakkoliv je patrné, že monografie se opírá o nosná díla současné politologie (jak o tom svědčí i rozsah použité literatury, dokázal autor nalézt přijatelnou míru populárního výkladu, bez zbytečného odborničení, ale také nemístných simplifikací.

 

Shrnutí obsahu na závěr každé kapitoly spolu s doporučenou četbou k danému tématu zvyšuje využitelnost textu též ve výuce seminárního typu. Vítám, že autor zařadil aktuální trendy vývoje politického systému, jak jsou například reflektovány v publikacích U. Becka. Rovněž nápomocné jsou přehledové srovnávací tabulky a výsledky sociologických výzkumů veřejného mínění. Rozsah textu věnovaný jednotlivým tématům je vyvážený, což jen potvrzuje, že autor si udržel od traktované látky žádoucí objektivní odstup. Názorně to lze doložit na příkladu výkladu obsahu jednotlivých klíčových politických ideologií.