Politologie

 

Politologie

Autor

Lukáš Novotný

Rok vydání 2010
ISBN 978-80-7452-003-7
Počet stran 192
Cena 190 Kč

 

 

 

 

 

 

Předložený text představuje ucelený výklad obsahu, smyslu a významu discipliny politologie vřazené do kontextu ostatních společenských věd. Zejména je třeba ocenit logickou a přehlednou výstavbu textu, jakož i jeho srozumitelnost z hlediska možností laického zájemce a studenta. Uvedené členění dále podtrhuje využití výkladových boxů, kam jsou zařazeny některé klíčové dílčí pojmy a problémy. Jakkoliv je patrné, že monografie se opírá o nosná díla současné politologie (jak o tom svědčí i rozsah použité literatury), dokázal autor nalézt přijatelnou míru populárního výkladu, bez zbytečného odborničení, ale také nemístných simplifikací. Shrnutí obsahu na závěr každé kapitoly spolu s doporučenou četbou k danému tématu zvyšuje využitelnost textu též ve výuce seminárního typu. (Z posudku Doc. PhDr. Václava Houžvičky, Ph.D.) Na trhu sice v dnešní době existuje již řada politologických učebnic (např. Hey-wood, Křižkovský-Adamová), které se však zásadně zaměřují na oborové specialisty. Novotného skripta vhodně zohledňují potřeby výuky některých oborů na Univerzitě, jejichž studijní plány sice obsahují předmět politologie v rámci společného základu, avšak jejich studenti přistupují ke studiu politiky bez větších znalostí a orientace v těchto otázkách. Proto lze snahu o vytvoření speciálních skript pro tuto početnou (a stále narůstající) skupinu studentů považovat za jednoznačně správnou a žádoucí. Novotného skripta jsou přehledně členěna do tematických kapitol, což usnadňuje práci s nimi. Jsou pojata spíše narativní formou. Zároveň však narativní odstavce jsou prokládány textem rozděleným do bodů či schematických tabulek, což jistě usnadní studentům práci a orientaci v textu. (Z posudku PhDr. JUDr. Jakuba Rákosníka, Ph.D.) O autoroviMgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.Politolog, sociolog a germanista; absolvent Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Bayreuth. V roce 2009 dokončil doktorské studium politologie a mezinárodních vztahů na Technické univerzitě v Chemnitz (Dr. phil). Ve své publikační činnosti se zaměřuje na oblast česko-německých vztahů, sociologie pohraničních oblastí a evropské integrace. Je autorem několika monografií a odborných článků publikovaných v ČR i zahraničí. Na Univerzitě Jana Amose Komenského garantuje a zajišťuje výuku politologických předmětů.