Pracovní výchova s didaktikou

 

Autor

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Rok vydání 2015
ISBN 978-80-7452-111-9
Počet stran 256
Cena 260,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji

 

Publikace  autorky  doc. PaedDr. Jarmily Honzíkové, Ph.D. s názvem  „Pracovní  výchova s didaktikou” je určena jako studijní materiál pro studenty učitelství, ale i pro stávající učitelskou veřejnost. Učebnice může být nápomocna jako užitečný materiál při výuce odborných předmětů z didaktického i technického hlediska.
Při množství změn, které v posledních desetiletích postihly oblast výuky technické výchovy, je publikace cestou k orientaci se v dané problematice. Autorka nahlíží na celkovou situaci technického vzdělávání velice komplexně a s patřičnou fundovaností  renomovaných odborníků v tomto oboru. Autorka předkládá čtenářům praktickou učebnici pro učitele pracovní výchovy na základních, ale i speciálních školách. Univerzálnost učebnice je zřejmá již z širokého spektra, kterému se autorka věnuje. Učebnice je z hlediska praktického využití velice přehledně rozdělena do třech základních částí: do části didaktické, materiálovědní a praktické.
Erudovaný text, do potřebné hloubky poskytující základní orientační informace v rozsáhlé problematice didaktiky technického vzdělávání, je napříč své odbornosti velice čtivý. Tím poskytne patřičný náhled odborné i laické veřejnosti. Již to samo o sobě umožní čtenáři přehlednou orientaci v daném textu a v neposlední řadě tak autorka rozšířila spektrum čtenářů, kterým je učebnice určena. Mohou ji tak využívat jak studenti pedagogických  fakult, stávající pedagogové na školách, ale i zájemci z řad široké veřejnosti.
PhDr. Jan Novotný, Ph.D.
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem