Průmysl cestovního ruchu

 

Autor

Ing. Petr Houška

Rok vydání 2013
ISBN 978-80-7452-036-5
Počet stran 80
Cena 120,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji

Studijní publikace „Průmysl cestovního ruchu v Evropské unii” se zabývá velmi aktuální problematikou  cestovního ruchu z pohledu orgánů a institucí Evropské unie.
Text vychází z vymezení vývoje evropské integrace a právního prostředí, které ovlivňuje poskytování služeb cestovního ruchu v Evropské unii. Důraz je především kladen na globalizaci cestovního ruchu a obsahuje základní koncepční dokumenty Evropské komise k problematice cestovního ruchu. Aktuálně řeší otázky průmyslu cestovního ruchu v Evropě a zaměřuje se zejména na udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, včetně indikátorů a existujících norem pro tuto oblast. Studijní osnova zahrnuje i otázky spojené s možnostmi financování cestovního ruchu v České republice prostřednictvím zdrojů Evropské unie a s tím spojenou i statistiku sledování cestovního ruchu.
Předložený studijní text se vyznačuje stručným a přehledným zpracováním základních otázek spojených se současným rozvojem průmyslu cestovního ruchu v Evropské unii a zdůrazňuje jeho význam a pozornost, kterou v posledním období Evropská unie a její instituce této problematice věnují.
Publikace je vhodným studijním materiálem zejména pro studenty vysokých škol, které přehledně seznamuje se základními dokumenty a přístupem Evropské unie k oblasti průmyslu cestovního ruchu.

Ing. Zdenka Petrů