Sociální politika

 

Autor

PaedDr. J. Petrášek

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7452-033-4
Počet stran 140
Cena 190,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji

Tato nová studijní publikace PaedDr. J. Petráška z oblasti sociální politiky vychází z aktuálního stavu příslušné legislativy a zároveň přehledně popisuje sociální politiku v širších souvislostech.

Při studiu sociální politiky je třeba si osvojit základní principy, kterými se řídí její utváření v demokratickém státě. Je nutné si ujasnit další souvislosti  ovlivňující tvorbu sociálních politik a zejména faktory, které mají zásadní vliv na tvorbu nástrojů systému sociálního zabezpečení. Podstatný je v tomto smyslu také vliv různých subjektů, jako jsou sociální partneři, politické strany a státní správa.

Sociální politika velmi úzce ovlivňuje také úroveň tvorby a výkonu veřejných služeb, vedle zdravotnictví a vzdělávání to jsou především sociální služby a služby zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti a sociální politika velmi úzce souvisí a tvoří dvě strany jedné mince, které se navzájem ovlivňují. Na jejich úrovni a stavu velmi významně závisí tvorba zdrojů, které jsou potřebné pro samotné zajištění a realizaci sociální politiky.

Sociální politiku je třeba chápat v širších souvislostech, a to nejen v kontextu České republiky, ale rovněž v rámci podmínek daných členstvím v Evropské unii a stejně tak na mezinárodní úrovni v kontextu různých mezinárodních organizací, ve kterých je Česká republika členem a také z pohledu dalších závazků a smluv, ke kterým se zavázala.

Při tvorbě sociální politiky je třeba dbát na změny životního stylu, demografický vývoj i postupující globalizaci. Na všechny tyto aspekty studijní publikace poukazuje, včetně aktuálního výhledu strukturálních fondů Evropské unie na plánovací období 2014–2020.