Sociologie médií

Sociologie médií

 

Autor  Jaroslav Huk
Rok vydání  2008
Studijni obor  SMK
Počet stran  136 s.
Cena  150,- Kč
ISBN  978-80-86723-65-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologie médií. Obecný, široký, takřka encyklopedický název na obálce, slibující, že uvnitř bude následovat hluboký analytický text rozebírající souvislosti mezi společností a světem médií. A zatím otevíráte tenký sešit, který rozhodně nemá ambice být dílem encyklopedickým a vlastně ani vyčerpávající učebnicí či skripty, i když je určen studentům prvního ročníku magisterského studia studijního oboru „Sociální a masová komunikace“. Je to prostě text. Text, ukazující některé stránky vztahu žurnalistiky, politiky a společnosti.

 

 

Text má v podstatě dvě části.

Ta první je povýtce suchá, skoro školní, a rekapituluje základní skutečnosti, s nimiž musí počítat ten, kdo se na dráhu žurnalisty vydá. Dozví se něco o tom, jaké faktory a jaké politické, ekonomické i pracovní tlaky budou působit na jeho práci, jak si může získat důvěru publika a jak může na něj dokonce názorově působit, ba jej snad i ovlivňovat, přesvědčovat a vychovávat. Pár dobrých rad na cestu džunglí lidí, v níž pohříchu občas neplatí tak jasná, přímá a rovná pravidla jako v té džungli skutečné.

Druhá část se zaměřuje na situaci žurnalisty v České republice, především žurnalisty pohybujícího se mezi politiky. Počínaje legislativním rámcem a společenským prostředím, přes možnosti, jak zjišťovat názory veřejnosti, až po hodnocení práce žurnalistů a jejich role, jakou sehráli v konkrétních situacích. A protože bude řeč hlavně o politice, budou se tyto situace točit zejména kolem voleb, jak na té centrální úrovni (voleb do poslanecké sněmovny, senátu, Evropského parlamentu), tak na regionální i místní úrovni, se zvláštnostmi, které tyto různé úrovně voleb charakterizují.