Srovnání vzdělávacích systémů

 

Autor

PaedDr. L. Zormanová, Ph.D.

Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-135-5
Počet stran 160
Cena 190,-Kč

 

 

 

 

 

 

Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

 

Odborná publikace PaedDr. L. Zormanové, Ph.D. se zabývá srovnáním vzdělávacích systémů ve vybraných evropských zemích. Cílovými čtenáři jsou studenti různých oborů společenských věd, především pedagogických fakult, ale i učitelé z praxe, ředitelé MŠ, ZŠ, SŠ, akademičtí pracovníci a další odborníci.

Z pohledu tématu je publikace velmi přínosná, neboť systematické srovnání současných vzdělávacích systémů v rámci Evropské unie není v českých podmínkách dostatečné. Přestože se mu s jednotnou koncepcí věnují např. v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (zpracována byly monografie o vzdělávacím systému ve Švédsku, Velké Británii, Německu, Rusku a Estonsku), či další odborníci (např. Školní vzdělávání ve Finsku; Průcha, Kansanen, 2015), kniha L. Zormanové má širší záběr a komparativní charakter.

Znalost vzdělávacích systémů (a schopnost srovnání atributů vzdělávacích systémů) patří k základním výstupům pregraduální přípravy budoucích pedagogů, vede k rozvoji pedagogického myšlení a konstruktivně-kritickému posuzování současného vzdělávacího systému a vzdělávání v České republice (na základě analýz autorka knihy přináší hodnocení českého vzdělávacího systému ve srovnání se vzdělávacími systémy vybraných evropských zemí). Z tohoto hlediska knihu vnímám jako velmi potřebnou a cílovou skupinu čtenářů jako vhodně zvolenou. Čtenář tak bude schopen odpovědět na otázky, jaké jsou současné trendy v evropském vzdělávání, jaké jsou charakteristiky a specifika vzdělávání ve vybraných evropských zemích, jaká je situace českého vzdělávacího systému ve srovnání se zahraničím, jaká jsou pozitiva a negativa českého vzdělávacího systému či co by bylo možné v českém vzdělávacím systému (s opřením se o příklady zahraniční praxe) změnit. Rukopis přináší nejen informace o vzdělávacích systémech evropských zemí, ale i řadu užitečných podnětů k rozvoji pedagogického myšlení čtenářů.

Publikace se řadí do oblasti komparativní pedagogiky a svým obsahem přináší aktuální, podrobné, ucelené a podložené informace o nejvýznamnějších evropských vzdělávacích systémech.

 

doc. PhDr. Petr Hlaď o, Ph.D..

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně