Úvod do práce s rodinami migrantů

 

Autor

Mgr. Jan Matěj Bejček

Rok vydání 2016
ISBN 978-80-7452-123-2
Počet stran 188
Cena 240,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

 

 

Odborná publikace Jana Matěje Bejčka zaměřená na oblast migrace je aktuálním příspěvkem k řešení problematiky práce
s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou. Očividným záměrem autora bylo podat základní a využitelný přehled aktuálních aspektů problematiky života uprchlíků. Práce je zaměřena na Českou republiku a dělá si ambice být jedním
z příspěvků teoretického základu rozvoje oboru speciální pedagogika.

V celkovém pojetí je práce výrazně teoreticky zaměřená a tvoří tak základní studijní podklad pro další rozvoj znalostí
a pedagogických dovedností ve sledované problematice, tj. v oblasti migrace a speciální pedagogiky. Publikaci považuji
za velice dobrý motivační impuls k zamyšlení nad vývojem práce s rodinami migrantů. Studijní text předkládá řadu zajímavých
a důležitých poznatků a také návrhů v oblasti strategie práce s migranty a jejich rodinami. Přínosem je zaměření autora
na psychosociální
a sociokulturně podmíněné aspekty nucené migrace, které zasazuje do rámce vzdělávacího procesu. Stranou nezůstává ani legislativa a její mantinely ve sledované oblasti. Kniha se tak může stát základem pro „rozvoj rodícího se speciálně-pedagogického směru, jímž výuka dětí a žáků uprchlíků bezesporu je“.

Publikaci lze doporučit zejména těm, kteří již mají elementární zkušenosti ze sledované oblasti a jistě ocení podněty k diskuzi
a teoretickému zamyšlení, které jsou v publikaci obsaženy. Celá kniha reaguje na kvalitativní změny v oblasti speciální pedagogiky, sociální pedagogiky i sociální práce a může sloužit k prohloubení znalostí budoucích speciálních pedagogů.

 

PhDr. Zdeněk Moucha, CSc.