Úvod do sociální a masové komunikace

 

Úvod do sociální a masové komunikace

Autor Josef Musil
Rok vydání 2008
Studijni obor SMK
Počet stran 120 s.
Cena 150,- Kč
Poznámka druhé, upravené vydání

 

Není v prodeji

 

Tento kurz je určen posluchačům 1. ročníku studijního oboru „Sociální a masová komunikace“ a představuje úvod do tématu, vyjádřeného názvem oboru. Náplní kurzu jsou základní pojmy z oblasti sociální a masové komunikace a zařazení oboru do kontextu společenských věd. Konkrétněji je pojednána role médií ve společnosti, základy jejich působení, význam svobody projevu, rizika médií a jejich minimalizování cestou regulace. Do textu byla zařazena řada číselných údajů z oblasti mediametrie a sociologických výzkumů. Až na výjimky jde o demonstraci objektivního charakteru vykládaných poznatků a o nácvik hledání souvislostí a vnímání trendů. Srovnávací data z jiných zemí byla často volena z minulosti – a to z doby, která je blízká současné fázi vývoje v ČR.

 

Dále doporučujeme Komunikace v informační společnosti