Úvod do sociální a pedagogické komunikace

Autor  Miroslav Hladílek
Rok vydání  2006
Studijni obor  VD
Počet stran   67 s.
Cena  150,- Kč
ISBN  80-86723-16-X