Vyučování, učení a kvalita

 

Autor

doc. PhDr. Stanislav Navrátil, CSc.

PhDr. Jan Mattioli, Ph.D.

Rok vydání 2013
ISBN 978-80-7452-034-1
Počet stran 136
Cena 160,-Kč

 

 

 

 

 

 

 V prodeji

Publikace „Vyučování, učení a kvalita vzdělání pro 21. století“ prezentuje komplexní, systémový přístup ke zkvalitnění vzdělání v České republice, který koresponduje s aktuálními požadavky na konkurenceschopnost jedince v současných podmínkách globálního informačního prostředí.
Obsah publikace by se měl stát teoretickým a praktickým průvodcem všech, kteří jsou, nebo se stanou řešiteli aktuálního společenského problému vztahujícího se ke zkvalitnění vzdělání. K nim řadíme především vysokoškolské učitele obecné didaktiky, oborových didaktik, didaktik učebních předmětů, pedagogické psychologie, psychodidaktity, studenty učitelství, učitele ZŠ a SŠ.
Vytváření podmínek pro postupné dosahování vymezených cílů vybavenosti je v souladu se „Strategií vzdělávací politiky MŠMT ČR“, která dále zahrnuje nové směry a nová kritéria školního hodnocení i aktuální možnosti zapojení žáků do procesu hodnocení v rámci tohoto konceptu s časovým výhledem do roku 2020.