Vzdělávání dospělých v ČR a EU

 

Vzdělávání dospělých v ČR a EU

Autor

Mgr. Kateřina Vyhnánková
Rok vydání 2008
Studijni obor VD
Počet stran 136 s.
Cena 170,- Kč
ISBN 978-80-86723-46-4

 

Vyprodáno

 

Studijní text postupuje od nutného teoretického minima (pojmosloví a teorie vzdělávací politiky) k charakteristice moderního historického vývoje a současného stavu vzdělávací politiky a systémů dalšího vzdělávání ve světovém, evropském a konečně českém prostředí. Poslední kapitolou věnovanou charakteristice vybra-ných prvků systému dalšího vzdělávání jako je financování, uznávání učení, infor-mačně-poradenský systém a kvalita se pak uzavírá celý tento exkurs do systémů dalšího vzdělávání nástinem konkrétních příkladů a vývoje jejich realizace u nás a v Evropě.

 

Cílem textu je nastínit hlavní problémy a tendence, které se ve vzdělávání do-spělých v evropské dimenzi objevují. Rozsah publikace a především tématika, která je pro svou referenci k současnosti stále proměnlivá, nedovolují přinést syntetický pohled na vzdělávání dospělých v ČR a v Evropě. Měl by vám tedy podat základní informace a vytyčit základní problémové okruhy a směry vašemu dalšímu studiu.

 

Důležitou součástí studia budou také tutoriály, které budou aktualizovat, doplňovat a rozšiřovat informace písemné a také zmiňovat jiné a nové skutečnosti.