Základní témeta problematiky nadaných

Autor  Lenka Hříbková
Rok vydání  2007
Studijni obor  SP
Počet stran  70 s.
Cena  100,- Kč
ISBN  978-80-86723-25-9