Základy kvantitativních metod v ekonomii

Základy kvantitativních metod v ekonomii

 

Autor

 Alena Bílková

 Theodor Beran

Rok vydání  2008
Studijni obor  SMK
Počet stran   164 s.
Cena  180,- Kč
ISBN  978-80-86723-62-4

 

 

 

 

 

 

Předložené skriptum je určeno posluchačům Univerzity Jana Amose Komenského Praha, směr Evropská hospodářská studia. Vzhledem k zaměření studia je zde matematika a statistika dotována jen velmi malým počtem hodin, a studentům, kteří buď nemají gymnaziální vzdělání nebo již od ukončení jejich středoškolského studia uplynulo mnoho let, dělá zvládnutí látky, byť v malém rozsahu, značné potíže, a je pro ně obtížné studovat z dostupné literatury, kde je látka vyložena v obvyklém rozsahu probíraném např. na některé z fakult ČVUT.

 

 

Snahou autorky je v maximální možné míře přispět k pochopení probírané látky. Pro korektnost výkladu jsou některé definice a věty uváděny v přesném znění drobnějším tiskem, ale hlavní pozornost je věnována názornému výkladu za pomoci příkladů.

 

Dvě úvodní lekce jsou věnovány opakování poznatků, které by si posluchači měli přinést z předcházející výuky, ale bohužel tomu tak ve většině případů není. Celkem je látka rozdělena do 24 lekcí, i když semestry jsou 13týdenní. Poslední výukový týden na konci každého semestru, pokud během semestru nic neodpadne, bude věnován opakování a případně zápočtům. Ke konci každé lekce je uveden dostatečný počet příkladů k procvičení a s výjimkou lekcí 1, 2, 13 a 17 i tzv. autotest. To je příklad (nebo příklady) předložený posluchačům k vypracování a na konci obou dílů je příklad vyřešen s podrobným bodovým ohodnocením jednotlivých kroků, aby si posluchači mohli ověřit, jak dalece danou látku zvládli.