Základy mediace a probace

Autor  doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Předpokládaný rok vydání  2012
Studijni obor  VD, Andragogika
Předpokládaný rozsah

 160 stran