O nás

Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského Praha realizuje publikování a šíření odborných studijních textů a akademických publikací v souladu s posláním vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity. V rámci tohoto poslání vydavatelství:

 • sestavuje ediční plán univerzity dle návrhu ediční rady a vedoucích pracovníků kateder, jedná
  s autory studijních textů a řeší autorské smlouvy a práva;
 • zajišťuje vydávání odborných publikací, studijních textů, monografií, vědeckých sborníků, neperiodických časopisů, informačních a propagačních materiálů a dalších tiskovin;
 • zprostředkovává a publikuje výsledky vědecko-výzkumné činnosti univerzity a garantuje kvalitu
  a odbornou úroveň studijních publikací;
 • podporuje začínající vědecko-pedagogické pracovníky univerzity a publikuje jejich první odborné práce;
 • poskytuje služby související s propagací aktivit univerzity, zejména její publikační činnosti;
 • poskytuje konzultační a poradenské služby v oblasti tvorby a vydávání odborných publikací;
 • garantuje agendu systému ISBN související s přidělováním mezinárodního číselného kódu;
 • pro studující zajišťuje aktuální dostupnost odborných publikací v univerzitní prodejně.

Na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha vychází pravidelně vědecký časopis „Andragogická revue„, historicky první česko-slovenský vědecký časopis, který se zabývá teorii vzdělávání dospělých, rozvoji lidských zdrojů a andragogice. V mezinárodní redakční radě časopisu působí významní andragogové z České a Slovenské republiky.

V rámci procesu aktualizace vyhlášené v předchozích letech se Univerzitě podařilo zařadit „Andragogickou revue“ na základě kvalitativního hodnocení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Budova UJAK