Právě vychází

Autor Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA, DBA a kol.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-208-6
Počet stran 154
Cena  Projektový výstup (elektronická publikace)
První vydání

Formát B5

Spec ped praxe 2021

 

Autor PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-207-9
Počet stran 111
Cena projektový výstup (elektronická publikace)
První vydání

Formát B5

Postavení ombudsmana B5 fin

 

Autor Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA a kol.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-203-1
Počet stran 152
Cena 210,-Kč
První vydání

Vazba V2

Formát B5

Kniha je v prodeji – prodejna studijních publikací UJAK

 

Autor doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. a kol.
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-7452-202-4
Počet stran 296
Cena Poštovné (zasíláme na vyžádání)
Projektový výstup UJAK

První vydání

Vazba V2

Formát B5

Téma 2. světové války a povalečného vývoje je v kontextu 75. výročí jejího ukončení, narůstajících světových problémů a opětovného nadužívání silových řešení vedoucích k růstu chaosu, vysoce aktuální. Přestože průběh a výsledky 2. světové války neměly nikdy v důsledku odlišných ideologických pozic a mocenských zájmů jednoznačnou interpretaci, podařilo se po jejím skončení vytvořit relativně stabilní svět. Rozhodující část elit si uvědomovala, že případná 3. světová válka by nemusela mít vítěze. Pozornost byla proto zaměřena na domácí rozvoj ekonomické a sociální sféry společnosti, vytváření systému ekonomické spolupráce a regionální a celosvětové bezpečnosti. Nehledě na existenci ideologických rozporů mezi Západem a komunistickými režimy Východu, byla realizována vzájemně výhodná spolupráce v oblasti ekonomiky a kultury, byla uzavřena řada dohod, jejichž smyslem bylo snížit riziko vojenské konfrontace a zajistit mírové soužití států s odlišným společenským zřízením.
Pád železné opony, který byl umožněn kolapsem východoevropských komunistických režimů, paradoxně nevedl k prohloubení pozitivních tendencí minulého období. Naopak vzrostl počet regionálních konfliktů, celosvětově se rozšířil terorismus, místo ekonomické spolupráce se vedou obchodní války a prosazuje se politika sankcí odůvodňovaná porušováním demokratických principů.
Předkládaná monografie kolektivu pracovníků katedry Mezinárodních vztahů a diplomacie UJAK Praha zahrnuje analýzu několika období: je to samotná 2. světová válka, její příčiny a průběh; období fungování bipolarity, včetně identifikace klíčových faktorů relativní stability; nakonec vývoj po jejím rozpadu v 90. letech ústící do chaosu prvních dekád 21. století.

 

Autor Michaela Šmídová (eds.)                    
Rok vydání 2020
ISBN 978-80-7452-204-2
Počet stran 118
Cena
Projektový výstup ve spolupráci s CSVŠ

První vydání

E-kniha

Formát B5

text…

 

Autoři doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.   

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. a kol.

Rok vydání 2020
ISBN 978-80-7452-149-2
Počet stran 290
Cena 290,-Kč
Kolektivní monografie

První vydání

Vazba V2

Formát B5

text…

 

Autor doc. PhDr. V. Prorok, CSc., (eds.) a kol.
Rok vydání 2020
ISBN 978-80-7452-150-8
Počet stran 327
Cena
Sborník

První vydání

E-kniha

Formát B5

Sborník

 

Autor doc. PhDr. Miloslav Jůzl, CSc.           
Rok vydání 2019
ISBN 978-80-7452-138-6
Počet stran 185
Cena
Sborník „Mezinárodní vědecká konference“

První vydání

Vazba V2

Formát B5

text…

 

Autor Dr. Jindřich Nový                          
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-136-2
Počet stran 160
Cena 235,-Kč
Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

Formát A4

text…

 

Autor doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. a kol.
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-134-8
Počet stran 214
Cena
Sborník „Mezinárodní vědecká konference“

První vydání

Vazba V2

text…

 

Autor PaedDr. L. Zormanová, Ph.D.         
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-135-5
Počet stran 160
Cena 190,-Kč
Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

text…

 

Autor doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.       
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-7452-137-9
Počet stran 170
Cena 310,-Kč
Právě v prodeji

Třetí rozšířené a doplněné vydání

Vazba V2

text…

 

Autor doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.       
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-7452-133-1
Počet stran 128
Cena 180,-Kč
Právě v prodeji

První vydání

Vazba V2

text…