Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých

Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých

 

Autor

 Miroslav Hladílek

Rok vydání  2009
Studijni obor  VD
Počet stran  186 s.
Cena  200,- Kč
ISBN  978-80-86723-75-4

 

 

 

 

 

 

 

Učební text „Kapitoly z obecné didaktiky…..“ je určen studujícím, kteří se s problematikou vzdělávání a výuky začínají seznamovat a pro něž je velká část pojmů, které didaktika používá a které uplatňuje učební text, relativně neznámá.

 

Jediným spojením se zprostředkovávanou problematikou jsou vlastní zkušenosti studujících, které získali v průběhu svého základního a středoškolského studia. Tyto zkušenosti jsou však značně subjektivní a omezené časovým odstupem. Nemohou být proto vždy zcela objektivní. Učební text akcentuje základní problémy obecné didaktiky potřebné jak pro orientaci v teoretické oblasti, tak uplatnitelné v konkrétní pedagogické praxi. Je současně základním obecným východiskem pro následné studium speciálních didaktik.

 

Kapitola věnovaná andragogické didaktice navazuje funkčně na předchozí kapitoly „Didaktiky“ a umožňuje respektovat obecnou problematiku jednotlivých kapitol, především pak těch, které nejsou vztahovány k základní nebo střední škole. Vstup do didaktiky vzdělávání dospělých je proto obsahově vymezen tak, aby postihl tématiku, která nebyla předmětem předchozího zpracování. Charakterizuje osobnost dospělého účastníka vzdělávání, odlišnosti jeho vzdělávání a učení ve vztahu k vzdělávání předchozímu, vysvětluje frekventované metody výuky. Zvláštní pozornost věnuje jednotlivým typům výuky, především distančnímu vzdělávání a učení a jeho multimediální podobě.

 

Závěrečná část učebního textu věnovaná didaktice andragogické, si nečiní nárok na to, aby byla chápána jako vyčerpávající zpracování dané problematiky. Akcentuje význam distančního vzdělávání a jeho kvalitativní změny v digitálním období. Vychází z potřeby uplatňování celoživotního vzdělávání a nastiňuje některé předpoklady k jeho realizaci v současné době.