Management rizik

Autor prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-7452-132-4
Počet stran 268
Cena 297,-Kč
Právě v prodeji

První vydání

Pevná knižní vazba V8

Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc. ve své minulé a současné pedagogické a vědecké činnosti se zabývá problematikou managementu, inovací, kritickými a krizovými změnami. Vydal přes 185 vědeckých prací (včetně 10 knižních monografií)
a je autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení. Zpracoval řadu učebních materiálů
a několik učebnic. Velký počet prací, zejména v oblasti managementu, adaptivních a učících se systémů, publikoval v zahraničí.
Je soudním znalcem v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. Podílel se na řešení inovací v rámci Akademie věd ČR. Je členem Rady expertů České manažerské asociace.

Posláním této publikace je poskytnout základní poznatky o rizicích a práce s nimi v návaznosti na moderní management
a potřeby manažerské praxe. Poskytnout stručný, logicky uspořádaný a komplexní pohled na management rizik v současných podmínkách.

Stále většího významu nabývají nejzávažnější rizika a rizika s mezinárodním aspektem.  Podstata globálních světových problémů je stále více podmiňována riziky. Podstatně, dokonce exponenciálně, vzrůstá význam rizik, mění se struktura závažnosti rizik, narůstá aktuálnost nepřijatelných rizik, která mohou ohrozit chod celých států. Zvyšují se dopady a důsledky rizik (co do šíře
a závažnosti).

Publikace je koncipována jako otevřený systém, který se může doplňovat o vlastní zkušenosti a poznatky. Může podnítit
k zamyšlení nad zdokonalováním práce v oblasti managementu rizik. Bude jistě pomocníkem pro manažery a studenty příslušného oboru, ale i pro širší podnikatelskou sféru.