Personální management v procesu změn

Autor  Jan Barták
Rok vydání  2007
Studijni obor  VD

Počet stran 

 228 s.

Cena  240 Kč
ISBN  978-80-86723-28-0