Právo a cestovní ruch

 

Autor

JUDr. PhDr. René Petráš, PhD.

Rok vydání 2013
ISBN 978-80-7452-032-7
Počet stran 224
Cena 230,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

René Petráš ve své knize zpracoval velmi unikátním způsobem komplexní pojednání o právní úpravě cestovního ruchu v České republice. Obdobné ucelené a přehledné dílo nahlížející zkoumanou problematiku ze všech hledisek (a to včetně historického a mezinárodního pohledu) dosud není v odborné i populárně naučné literatuře obsaženo, takže publikace podobného druhu a obdobného zaměření na trhu chyběla. Nenuceným a přirozeným způsobem čtenáři přibližuje jednotlivé aspekty platné právní úpravy. V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva v ČR autor upozorňuje též na novinky a analyzuje změny, které se v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 budou týkat turismu, a to zejména v tak významných oblastech, jako je úprava cestovní smlouvy (nově smlouvy o zájezdu).
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
(Právnická fakulta – Univerzita Karlova)