Srovnávací pedagogika

Srovnávací pedagogika

 

Autor

 Miroslava Váňová

Rok vydání  2009
Studijni obor  VD
Počet stran  72 s.
Cena  80,- Kč
ISBN  978-80-86723-68-6

 

 

 

 

 

 

 

Předložený text (tak jako již dříve vyšlé publikace autorky) zachovává vědeckou serióznost, ale přitom je psán čtivě, svižně a nejen odborné veřejnosti srozumitelně. Textů, které tvoří skutečné přemostění mezi pedagogickou teorií a školskou realitou, není na současném trhu příliš. Objevují se texty velmi odborné, analyzující pedagogickou teorii v její „širokospektrálnosti“, na druhé straně existují texty spíše metodického charakteru. Propojení obou rovin bývá spíše výjimkou. Předložená publikace dokáže přitažlivě a zajímavě, s výzvou k dalším úvahám, reflektovat nejnovější pedagogické poznatky v širších mezinárodních kontextech.

Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.