Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí

 

Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí

Autor

Jaroslav Veteška

Michaela Tureckiová

Rok vydání 2008
Studijni obor VD
Počet stran 104 s.
Cena 170,- Kč (vyprodáno)
ISBN 978-80-86723-54-9

 

Vyprodáno

 

 

 

 

Předložená skripta se zaměřují na vysoce aktuální problematiku rozvoje kompetencí v pedagogických a andragogických situacích a v procesech personálního rozvoje. Problematika kompetencí přesáhla v dnešní době oblast odborných a vědeckých úvah a stala se součástí vzdělávací a sociální politiky na národní i nadnárodní úrovni. Zároveň se jedná o zásadní součást rozvoje lidských zdrojů.

 

 

Seznámení studentů s pojmem kompetence, jeho genezí, možnostmi rozvíjení kompetencí, s významem kompetencí v současné vzdělávací a sociální politice a v mezinárodní diskuzi, především na úrovni dokumentů EU, považuji za nezbytnou součást andragogického studia. Zároveň lze vyzdvihnou vhodné didaktické zpracování textu, který vede studenty k samostatné práci i k zamyšlení se nad předloženým materiálem. Studijní cíle a klíčové pojmy jsou jasně definovány, text obsahuje kontrolní otázky a přiměřené množství povinné a doporučené literatury…