Základy moderního managementu

Autor prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.
Rok vydání 2016
ISBN 978-80-7452-129-4
Počet stran 216
Cena 297,-Kč
Právě v prodeji

Druhé aktualizované vydání

Pevná knižní vazba V8

Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc. ve své minulé a současné pedagogické a vědecké činnosti se zabývá problematikou managementu, učícími se organizacemi, adaptací a modelováním v podmínkách neurčitosti.K těmto otázkám publikoval přes 185 vědeckých prací (včetně 9 knižních monografií) a je autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení. Zpracoval řadu učebních materiálů a několik učebnic. Velký počet prací, zejména v oblasti managementu, adaptivních a učících se systémů, publikoval v zahraničí. Je soudním znalcem v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. Je prezidentem České komory správců majetku. Podílel se na řešení inovací v  rámci Akademie věd ČR. Je členem Rady expertů České manažerské asociace a dalších organizací. V poslední době se zaměřuje na širší pojetí managementu a na otázky strategického znalostního (kreativního) managementu. Publikace zkušeného odborníka nabízí čtenářům nový metodický pohled na základy managementu. Poskytuje logicky uspořádaný výklad moderního managementu s východisky pro manažerskou praxi. Autor řeší problematiku jak z pohledu podniků, tak i veřejné správy. Takových publikací profesionálně zpracovaných je velmi málo a v ČR chybí.

Poznatky managementu konce devadesátých let dvacátého století jsou již překonány. Svět neustálých změn je živým organizmem a je ho potřebné chápat systémově. To vyžaduje tvůrčí a náročnou práci managementu. Význam zpracované problematiky v předložené struktuře je velký. Pro studijní obor management bude tato publikace vkladem do jeho dalšího rozvoje. Inspiraci v ní najdou jak studenti bakalářského, tak i magisterského studia (v prezenční i kombinované formě). Řadu podnětů může přinést manažerům různých úrovní a širokého zaměření. Čtenáři v knize ocení jak podrobný výklad základů moderního managementu, tak především návody a postupy, jak management může pomoci k rozvoji podnikové sféry a veřejné správy.