Základy teorie práva

 

Autor

JUDr. A. Zpěvák, JUDr. Z. Fiala, JUDr. T. Jonáková

Rok vydání 2015
ISBN 978-80-7452-107-2
Počet stran 232
Cena 230,-Kč

 

 

 

 

 

 

V prodeji

 

 

 

Publikace „Základy teorie práva” autorského kolektivu je svým předmětem a svou povahou určena spektru čtenářů, a to jak široké veřejnosti, tak i zejména studentům vysokých škol s právní problematikou vstupující do více oborů. Komplexně se tento odborný text zabývá problematikou právní vědy a teorie práva.
Čtenář tak získá základní přehled o filozofických počátcích právní vědy  a její postupné institucionalizaci. Podrobně pojednává o právní normě a k ní se vztahující problematice. Neopomitelnou kapitolou této publikace je podrobná rozprava na téma realizace práva, která doznala značných změn přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Struktura odborné publikace je promyšlená, odpovídá potřebám systematicky pojaté problematiky, a zejména zpracováním se opírá o vhodně zvolenou metodologii.
V celkovém kontextu publikace lze konstatovat, že zpracování předmětné problematiky je velice zdařilé, autoři tak prokázali široké znalosti a orientaci v dané oblasti i schopnost tvůrčím a vhodným způsobem prezentovat toto téma do podoby přehledného uceleného odborného textu.

JUDr. et Ing. František Fíla, Ph.D.